Växa-stöd utvidgas!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Växa-stöd ger möjlighet till sänkt arbetsgivaravgift för enmansföretag som anställer sin förste anställde. Du kan som längst få stöd under en period om 24 månader på lön upp till 25 000 kr. På ersättningar utöver detta utgår fulla arbetsgivaravgifter.

Kraven för stödet är att anställningen ska sträcka sig över minst 3 månader med minst 20 timmar faktiskt arbetad tid per vecka.

Tillfällig utvidgning – 2 anställda

Från 1 juli 2021 har en tillfällig utvidgning av stödet skett vilket ger rätt till stöd för även den andre anställde, så länge denne anställs under perioden 1 juli 2021 – 31 december 2022. Detta gäller både företag som idag inte har någon anställd eller som redan har en anställd.

För att få ta del av det utvidgade stödet måste du uppfylla kraven för att vara ett Växa-företag sedan 10 september 2020 eller senare fram till dess att anställningen påbörjas.

Växa-stödets påverkan på företagets ekonomi

För anställda med Växa-stöd betalar företaget arbetsgivaravgifter om 10,21% istället för ordinarie 31,42%. Detta kan göra en stor skillnad för företagets ekonomi och ger möjlighet till att anställda kanske både en och två personer.

Exempel:

Anställd tjänar 23 000 kr i månaden, årslönen är 276 000 kr. Fulla arbetsgivaravgifter skulle vara 86 719 kr per år, medan det med Växa-stöd är 28 179 kr.

I detta scenario har bolaget sparat 58 540 kr i arbetsgivaravgifter på ett år!

Hur söker jag stödet?

Du behöver inte ansöka om stödet. Istället måste du säkerställa att du dels uppfyller kriterierna för enmansbolag som inte tidigare haft anställda (eller bara en anställd) samt att ditt bolag är registrerad som arbetsgivare på skatteverket. I löneprogrammet fyller du sedan i att personen ska ha Växa-stöd så kommer det beräknas med rätt procentats när du tar ut en AGI (arbetsgivardeklaration). Lämnar du in AGI manuellt räknar du ut arbetsgivaravgiften med 10,21% av bruttolönen.

För mer information om stödet och vilka kriterier du behöver uppfylla som enmansföretag kan du läsa mer hos Skatteverket: Klicka här för att komma till länken!

Har ni frågor eller funderingar, kontakta oss!

Sara Roos

2021-07-02