NMBERS blir intervjuade av Affärsvärlden

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Affärsvärlden intervjuade oss på NMBERS och skrev en artikel om att vi kombinerar digitala ekonomitjänster med värdeskapande rådgivning. ”Vår målsättning är att fortsätta expandera vår verksamhet även under de kommande åren. Vi tillåter dock inte tillväxten missgynna vår kvalité, trivsel och familjära anda.”

NMBERS är en entreprenörsinriktad och ung redovisningsbyrå som befinner sig i digitaliseringens absoluta framkant. NMBERS vision är att hjälpa små och medelstora företag att bli mer produktiva och att vara entreprenörernas förstahandsval vad gäller ekonomipartner.

NMBERS startades hösten 2018 och har sedan dess tredubblat såväl sin kundbas som antalet medarbetare och bolagets omsättning. NMBERS affärsidé är att erbjuda ett lika heltäckande tjänsteutbud som de större redovisningsbyråerna och samtidigt alltid erbjuda det lilla extra eftersom man betraktar varje kund utifrån ett helhetsperspektiv som sträcker sig bortom debet och kredit. På NMBERS arbetar man alltid i team runt varje kund för att säkerställa att bokföringen ständigt är i fas.

Affärsvärlden frågar Filip Izgi, VD på NMBERS, om bolagets ambition och han säger att: ”Vår ambition är att digitalisera våra kunders redovisningsprocesser. I dagsläget har drygt hälften av våra kunder övergått till en helt digitaliserad process och vi jobbar successivt med att öka den andelen. Vi har även övergått till fastprisdebitering för hittills drygt hälften av våra kunder. Det är en prismodell som många känner sig trygga med.”

DIGITALISERING FRIGÖR TID TILL PERSONLIG RÅDGIVNING

”Vi är en ung redovisningsbyrå med engagemang, kompetens och lyhördhet som främsta ledord. Även om vi har ett utpräglat digitalt arbetssätt så tillåter vårt arbetssätt ett nära samarbete med våra kunder. Digitaliseringen frigör tid, vilket gör att våra konsulter kan ägna sig mer åt personlig rådgivning och en löpande dialog med våra kunder”, säger Filip Izgi.

Med byråns digitala verktyg MyNMBERS kan kunderna hantera allt som rör deras ekonomiska rapportering i en och samma plattform, alltifrån bokföring till rapporter, löner och dokumentation.

”Vår målsättning är att fortsätta expandera vår verksamhet även under de kommande åren. Vi tillåter dock inte tillväxten missgynna vår kvalité, trivsel och familjära anda. Vi strävar därför alltid efter en balanserad tillväxt som gynnar alla instanser i verksamheten. Hos oss är alla medarbetare oavsett position delaktiga i de beslut som fattas och den utveckling vi befinner oss i. Den som väljer att söka sig till oss kan räkna med ett varierat och utmanande arbete i en entreprenörsinriktad och snabbväxande organisation”, säger Filip Izgi.

22 July 2020

Affärsvärlden