Integritetspolicy

Hem > Integritetspolicy

Hur vi behandlar dina personuppgifter

Inledning NMBERS är en komplett redovisningsbyrå som erbjuder helhetslösningar för små och medelstora företag. NMBERS är det naturliga valet för företagare och entreprenörer som vill lägga fokus på sin kärnverksamhet och outsourca den löpande bokföringen och redovisningen. Vi tar således hand om företagets alla ekonomifunktioner, från ax till limpa.Vi är mycket angelägna om att ni känner er trygga med att lämna era personuppgifter hos oss. Därför lämnar vi denna redogörelse för hur vi behandlar dina personuppgifter.

Samtycke till behandling Genom att godkänna samtycke till oss, godkänner du insamling och behandling av dessa personuppgifter, i den utsträckning som tillåts enligt denna integritetspolicy. Du kan när som helst återkalla detta genom att kontakta oss på info@nmbers.se

När samlar vi in personuppgifter? Vi samlar in personuppgifter vid kontakt med oss via formulär i webben, vid rekrytering och eventuella event.

Vilka personuppgifter samlar ni in när jag besöker NMBERS? Vi kräver inte att du registrerar dig för att få tillgång till vår webb, men om du deltar i någon av aktiviteterna eller tjänsterna som erbjuds av NMBERS, samlar vi in personuppgifter som vi behöver för att kunna erbjuda dig dessa tjänster, till exempel ditt namn och e-post. Vi samlar inte in känsliga personuppgifter från dig. Om du frivilligt uppger integritetskänsliga personuppgifter till oss förutsätter vi att vi har ditt uttryckliga samtycke att använda informationen i samband med syftet till vilket informationen har tillhandahållits.

Vilka personuppgifter samlar ni in på www.nmbers.se? Vi samlar in personuppgifter från dig när du kontaktar oss för att begära ytterligare information. Vi samlar in minsta möjliga information för att kunna hantera din förfrågan.

Hur använder ni mina personuppgifter? Vi använder endast personuppgifterna du lämnar för att hantera din förfrågan, samt till tjänsterna som vi erbjuder dig via www.nmbers.se, enligt beskrivningen i denna integritetspolicy.

När du begär information eller ber att någon kontaktar dig, Dina rättigheter Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter du har lämnat via www.nmbers.se, Att uppdatera eller korrigera dina uppgifter, avstå från att ta emot ytterligare information från NMBERS eller begära att dina personuppgifter tas bort från våra system, när som helst genom att skicka e-post till info@nmbers.se. Vi kommer att behandla alla sådana önskemål i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Om du inte vill ta emot framtida marknadsföringsmeddelanden från oss kan du meddela oss detta genom att skicka e-post till info@nmbers.se och uppge e-postadressen du vill att vi tar bort från vår epost-lista. Ditt val att inte ta emot reklam och marknadsföringsmeddelanden ska dock inte hindra oss från att besvara dig, via e-post eller på annat sätt, gällande andra uppdragsförhållande som du har med oss.

Kommer ni att lämna ut mina personuppgifter till en tredje part? Vi kan komma att lämna ut personuppgifter som svar på domstolsförfaranden, stämningar, offentliga utredningar eller vad som annars krävs eller är tillåtet enligt lag. Vi tillhandahåller inte personuppgifter till tredje part för deras marknadsföringsändamål och vi åtar oss inte att göra mailutskick för tredje parts räkning.

Hur länge behåller ni mina personuppgifter? Vi behåller endast dina uppgifter under perioden som krävs för att uppfylla din förfrågan och kommer att ta bort dem i enlighet med vår datalagringspolicy. Vi sparar dina uppgifter bara så länge som behövs för att kunna behandla dem.

Är mina personuppgifter säkra? Vi har infört allmänt accepterade standarder för tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder för att skydda personuppgifter från förlust, missbruk, ändringar eller förstörelse. Vi kräver att alla anställda och uppdragsgivare förvarar personuppgifter konfidentiellt och endast behörig personal har tillgång till denna information.

Överföring av dina personuppgifter till land utanför EU/EES: Vi kommer inte att skicka dina uppgifter vidare till annat land utanför EU/ESS utan att informera dig i förväg.

Uppdateringar av denna integritetspolicy: Vi kan emellanåt komma att ändra eller uppdatera denna integritetspolicy. Du kommer att kunna se när vi senast uppdaterade integritetsmeddelandet eftersom vi kommer att inkludera ett revisionsdatum. Ändringar och tillägg till denna integritetspolicy gäller från och med det datum när den reviderade integritetspolicyn publicerades. Läs igenom denna integritetspolicy från tid till annan för att kontrollera om vi har gjort ändringar eller tillägg i hur vi behandlar dina personuppgifter.

Kontakt Om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss via e-post på info@nmbers.se Om du nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta Datainspektionen på deras hemsida www.datainspektionen.se.