Förmånsbil – förmånligt eller inte?

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Många ställer sig frågan om det verkligen är förmånligt med förmånsbil, vilket är med all rätt då det är en stor investering och för de flesta den största kostnaden. Under de senaste åren har förmånsvärdet på nya bilar varit relativt låga vid jämförelse mot den faktiska kostnaden att ha motsvarande bil, särskilt om bilen är miljöklassad och förhållandevis ny. Detta har lett till ökad försäljning av nya bilar till företag, vilka nyttjar dessa i max tre år för att sedan hamna på marknaden med begagnade bilar. Särskild ökning har skett med laddbara bilar i och med subventioner parat med malusskatter.

Innan vi ger ett svar på om det är förmånligt med en förmånsbil behöver vi gå igenom de nya reglerna som införs 2021.

 1. Nedsättning av förmån för miljöbilar avskaffas 2021-01-01 Rabatten på förmånsvärdet tas bort från och med januari 2021 vilket innebär, i många fall, att förmånsvärdet ökar med ca 10 000 kr/år. Beräkningen av förmånsvärdet på miljöbilar har under många år baserat sig på motsvarande bil utan miljöteknik med en rabatt om 40 % eller maximalt 10 000 kr/år. Trots denna nya regel så beräknas förmånsvärdet på miljöbilar på samma sätt som tidigare istället för att basera sig på bilens nypris. Förmånsvärdena för dessa bilar är oftast lägre i förhållande till nypris än fossildrivna bilar.
 2. Omräkning av malus/bonus Malus är en vägskatt beräknad på utsläpp av koldioxid och bonusen avser en bonus som erhålls för bilar med låga utsläpp. 1 april 2021 görs det en omräkning av dessa vilket innebär att bonusen kommer öka till 70 000 kr och bilar med höga utsläpp får högre årlig vägskatt. Denna förändring innebär oftast en minskning av bonus för bilar med plug-in-hybridteknik eller att bonusen till och med försvinner i sin helhet. Även förmånsvärdet på fossildrivna bilar kommer öka som ett led i förändringen eftersom att vägskatten påverkar förmånsvärdet. Förändringen påverkar endast bilar med första registreringsdatum senare än 31 mars 2021.
 3. Beräkningsformeln för förmånsbilar förändras Förändringen innebär att förmånsvärdet på bilar generellt kommer öka, dock kommer ”lyxbilstillägget” att försvinna i den nya beräkningen. Detta innebära att bilar med ett nypris understigande 600 tkr kommer få ett högre förmånsvärde medan bilar överstigande denna nivå kommer få ett lägre. Syftet med förändringen är att förmånsvärdet ska på ett mer rättvist sätt återspegla den faktiska kostnaden att äga motsvarande bil. Enligt det förslag som ligger framme ska förändringen träda i kraft från och med 1 juli 2021 och endast påverka bilar med ett första registreringsdatum från denna dag och framåt.

Vad är då konsekvenserna av ovan?


Om det är förmånligt att ha en förmånsbil eller inte beror på olika faktorer, till exempel vilken bil man har, åldern på bilen och körmönster.

 • Ålder
  En fossildriven bil som är några år äldre har drift- och ägarkostnader som är lägre än förmånsvärdet och även en lägre värdeminskning jämfört med en ny bil som förmånsvärdet baserar sig på. Den största kostnaden för en ny bil är värdeminskningen vilken då ingår i beräkningsunderlaget för förmånsvärdet. Därmed är det inte alltid förmånligt att ha en förmånsbil jämfört med att äga den motsvarande bil privat.

  Äldre fossildrivna bilar har en lägre värdeminskning och då är det mindre förmånligt med en förmånsbil.

 • Antal kilometer

  Vid analysen om det är förmånligt med förmånsbil eller inte bör man även beakta hur mycket man kör bilen. Om man kör mer än 1000 km/år men mindre än 3000 km/år i tjänsten är det oftast förmånligare med en privat bil jämfört med en tjänstebil. Detta beror på att man får högre skattefri milersättning med privat bil. Förmånsvärdet påverkas inte av hur mycket man kör bilen privat, därmed är det mer förmånligt med förmånsbil om man kör mycket privat och mindre i tjänst.

  Kör man mycket i tjänst är det förmånligare med en privat bil. Kör man mer privat och mindre i tjänsten är det förmånligare med förmånsbil.

 • Miljöbil

  Förmånsvärdet på elbilar och plug-in hybrider har varit väldigt rabatterade i och med reglerna som gällt fram till och med december 2020, vilket gjort att det nästan alltid varit mer förmånligt med tjänstebil om man väljer en bil i denna kategori. Detta kommer dock att förändras i och med de nya reglerna under 2021, men den stora rabatten på förmånsvärdet är omräkningen till priset för motsvarande bil och den kvarstår.

Så, hur bör jag tänka gällande förmånsbil?


Här är det viktigt att tänka på vad för sorts bil man vill ha och att ha koll på de olika datumen.

 • De äldre reglerna kommer fortfarande gälla för bilar med registreringsdatum till och med 1 juni 2021. Förmånsbil är därmed förmånligt för den som har miljöbil och kör den mer privat och mindre i tjänst. Efter ovan datum kommer det vara mindre förmånligt med förmånsbil. Ett troligt out come är att fler kommer välja att köra begagnade privata bilar eller privatleasa bilar.
 • Om du väljer att köpa en ny fossildriven bil eller ny ladd-hybrid och använda denna som en förmånsbil, se till att göra detta innan 1 april 2021 för att minska vägskatten och maximera bonusen.
 • Om du väljer att köpa en elbil, bör du matcha in leveransen under den optimala leveransperioden vilken för en elbil är 1 april till 30 juni 2021. Då kan du utnyttja en bonus om 70 000 kr och förmånsvärdet beräknas enligt den äldre metoden.
 • Om du vill köpa dig en riktigt dyr bil som förmånsbil så bör du välja att den registreras efter 1 juli 2021, då lyxbilstillägget försvinner i beräkningsformeln.

Har ni några funderingar så finns vi på NMBERS här för att hjälpa er, tveka inte att kontakta oss. 


Vanessa Yayo

2021-01-15